Is een behandelvrij interval bij multipel myeloom mogelijk?

De gerandomiseerde FABULOUS-studie zal met steun van ZonMw en Stichting Treatmeds uitmaken of een behandelvrij interval mogelijk is bij patiënten met multipel myeloom (MM) die de standaard combinatiebehandeling krijgen. Als dit inderdaad veilig blijkt, hoeven patiënten een tijdlang niet behandeld te worden en ervaren ze in die periode dus geen bijwerkingen. Daarnaast kan het een flinke kostenbesparing opleveren. https://hemato-oncologie.nl/artikelen/2023/september/2023-3/is-een-behandelvrij-interval-bij-multipel-myeloom-mogelijk […]

Immunotherapie en AVE-Short studie: Wat is de optimale duur van een behandeling?’

Werkt dit medicijn? Welke bijwerkingen heeft het? Wat is de optimale dosis? Wat is de optimale duur? Studies kunnen een brede range aan vragen tot doel hebben. Momenteel wordt binnen de AVE-short studie van de Dutch Uro-Oncology Studygroup (DUOS) de optimale duur van Avelumab immunotherapie onderzocht. Nuttig, want als de behandelduur kan worden ingekort, wordt […]

“Nieuwe manieren om kostenefficiëntie-studies van dure medicijnen te financieren”

Achtergrond: De toenemende kosten van nieuwe kankermedicijnen vormen een grote uitdaging voor de gezondheidszorgsystemen, wat zorgverleners en betalers ertoe aanzet manieren te zoeken om hun inefficiënt gebruik te verminderen. Methoden: Oplossingen kunnen onder andere dosis-afronding, dosis-banding of het delen van injectieflacons bevatten om verspilling te minimaliseren, alternatieve doseringsstrategieën, het verkorten van de behandelduur, het verhogen […]

“Internist pleit voor gepast gebruik van dure geneesmiddelen”

Dr. Gabe Sonke, internist-oncoloog in het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis, heeft gepleit voor meer onderzoek naar het gepaste gebruik van dure geneesmiddelen. Sonke stelt dat deze medicijnen, die bijdragen aan jaarlijkse zorgkosten van bijna drie miljard euro, vaak minder gezondheidswinst opleveren dan verwacht. Hij geeft aan dat artsen een cruciale rol kunnen spelen in het […]