Is een behandelvrij interval bij multipel myeloom mogelijk?

De gerandomiseerde FABULOUS-studie zal met steun van ZonMw en Stichting Treatmeds uitmaken of een behandelvrij interval mogelijk is bij patiënten met multipel myeloom (MM) die de standaard combinatiebehandeling krijgen. Als dit inderdaad veilig blijkt, hoeven patiënten een tijdlang niet behandeld te worden en ervaren ze in die periode dus geen bijwerkingen. Daarnaast kan het een flinke kostenbesparing opleveren. https://hemato-oncologie.nl/artikelen/2023/september/2023-3/is-een-behandelvrij-interval-bij-multipel-myeloom-mogelijk […]

Immunotherapie en AVE-Short studie: Wat is de optimale duur van een behandeling?’

Werkt dit medicijn? Welke bijwerkingen heeft het? Wat is de optimale dosis? Wat is de optimale duur? Studies kunnen een brede range aan vragen tot doel hebben. Momenteel wordt binnen de AVE-short studie van de Dutch Uro-Oncology Studygroup (DUOS) de optimale duur van Avelumab immunotherapie onderzocht. Nuttig, want als de behandelduur kan worden ingekort, wordt […]

“Nieuwe manieren om kostenefficiëntie-studies van dure medicijnen te financieren”

Achtergrond: De toenemende kosten van nieuwe kankermedicijnen vormen een grote uitdaging voor de gezondheidszorgsystemen, wat zorgverleners en betalers ertoe aanzet manieren te zoeken om hun inefficiënt gebruik te verminderen. Methoden: Oplossingen kunnen onder andere dosis-afronding, dosis-banding of het delen van injectieflacons bevatten om verspilling te minimaliseren, alternatieve doseringsstrategieën, het verkorten van de behandelduur, het verhogen […]

“Internist pleit voor gepast gebruik van dure geneesmiddelen”

Dr. Gabe Sonke, internist-oncoloog in het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis, heeft gepleit voor meer onderzoek naar het gepaste gebruik van dure geneesmiddelen. Sonke stelt dat deze medicijnen, die bijdragen aan jaarlijkse zorgkosten van bijna drie miljard euro, vaak minder gezondheidswinst opleveren dan verwacht. Hij geeft aan dat artsen een cruciale rol kunnen spelen in het […]

Hoe kan doelmatigheid doelmatiger?

Samenwerken en leren: De sleutels tot succes tijdens het eerste Treatmeds-evenement Op 2 februari 2023 was een mijlpaal voor Stichting Treatmeds, omdat we ons eerste evenement organiseerden. We creëerden een ruimte waarin discussies en ideeën konden floreren, met als centrale vraag: “Hoe kunnen we doelmatigheid in de zorg nog doelmatiger maken?” Onze bestuurder, Jeroen Nugteren, […]

Stichting Treatmeds bij het Goed Gebruik Geneesmiddelencongres van ZonMw

Op 30 maart 2023 nam Stichting Treatmeds deel aan het prestigieuze Goed Gebruik Geneesmiddelencongres, georganiseerd door ZonMw. We waren er niet alleen als deelnemers, maar ook om onze missie te delen en om onze ervaringen en inzichten te bieden tijdens een paneldiscussie over het doelmatige gebruik van dure geneesmiddelen. De sessie was zeer inspirerend en […]

NOISY REBELS: Vergelijkende studie naar anti B-cel behandelingen bij MS

Voor mensen met multiple sclerose (MS) zijn er inmiddels vijftien medicijnen die de ziekte vertragen en dat aantal neemt nog steeds toe. Deze nieuwe middelen zijn helaas erg duur. Een voorbeeld hiervan zijn medicijnen die werken door het aantal B-cellen in het bloed sterk te verlagen. Dit zijn ontstekingscellen die een belangrijke rol spelen bij […]

Super Next studie, een langer interval tussen infusennatalizumab

In de NEXT-MS studie wordt een gepersonaliseerde behandeling met natalizumab bij MS onderzocht. Hierbij wordt de tijd tussen de behandelingen aangepast op basis van bloedwaarden (natalizumab concentraties) bij de individuele deelnemers. Uit een eerdere studie (NOVA studie) blijkt dat overstappen naar een zes weken interval net zo effectief is als de standaard behandeling van elke […]