Actueel Nieuws

Immunotherapie en AVE-Short studie: Wat is de optimale duur van een behandeling?’

Werkt dit medicijn? Welke bijwerkingen heeft het? Wat is de optimale dosis? Wat is de optimale duur? Studies kunnen een brede range aan vragen tot doel hebben. Momenteel wordt binnen de AVE-short studie van de Dutch Uro-Oncology Studygroup (DUOS) de optimale duur van Avelumab immunotherapie onderzocht. Nuttig, want als de behandelduur kan worden ingekort, wordt de belasting voor de patiënt navenant minder. Om in het kort duidelijk te maken waarom en hoe deze studie tot stand kwam en wat het doel is, werd een YouTube film ‘Immunotherapie en AVE-short studie” gemaakt.

De patiënt

 Adriana Schouwink (77) kreeg in 2020 de diagnose urotheelcelcarcinoom van het nierbekken, werd geopereerd waarna uitzaaiingen bleken. Zij is na het niet aanslaan van chemotherapie doorverwezen naar ErasmusMC waar zij in september 2021 startte met immunotherapie (pembrolizumab). De uitzaaiingen in de lever werden daarop snel kleiner, maar in mei 2022 moest de therapie worden gestopt  vanwege een auto-immuun leverontsteking. Thans, bijna 1,5 jaar later toont de CT scan nog altijd minimale restafwijkingen in de lever en mevrouw voelt zich prima.

De behandelend arts

Behandelend arts prof. dr. Ronald de Wit: ‘We zien steeds vaker dat mensen, ook al zijn ze gestopt met de behandeling, nog lang profijt kunnen hebben van immunotherapie. Mevrouw Schouwink is daar een goed voorbeeld van. Een aanzet tot deze ontdekking was de COVID pandemie, toen veel mensen stopten met hun immunotherapie waarna bleek dat het effect van deze therapie veelal lang aanhield.’

Naar aanleiding van dit gegeven ontstond de vraag: ‘Wat is de optimale duur van een behandeling?’  ‘Kan deze wellicht korter zodat er minder belasting is voor de patiënt?’ Het antwoord op deze vragen wordt onder meer onderzocht in de AVE-Short studie door DUOS, de Nederlandse uro-oncologische studiegroep. Het betreft hier de optimale duur van Avelumab -immunotherapie bij blaaskanker.

Immunotherapie en AVE-Short studie (YouTube)

Interventie Board

Silvia van der Flier, Medisch Adviseur Intramurale Farmacie, VGZ

Maren Harms, Adviserend Geneeskundige, DSW

Susan Noyon, Adviserend Apotheker, Zilveren Kruis

Fatima-Zahra Zitouny, Farmaceutisch Adviseur DGM, Zorg & Zekerheid

Ilse Boekweg-Nijland, Beleidsadviseur, Eno

Rik van Houwelingen, Zorginkoop MSZ & Dure Geneesmiddelen, ASR

Fleur Scheepers, Zorginkoper Farmacie, CZ

Floris Logman, Adviserend Apotheker, Menzis

Simone Koole, Adviserend Geneeskundige, ONVZ

Financiële Raad

Cas Ceulen, Chief Health Officer, VGZ

Joep de Groot, Voorzitter Raad van Bestuur, CZ

Esther Agterdenbos, Directeur Zorg, Menzis

Dirk Jan Noorland, Manager zorginkoop MSZ, ASR

Susanne Rutten, Divisiemanager Zorg, Zorg & Zekerheid

Peter Langenbach, Directeur Zorginkoop, Zilveren Kruis

Arjan de Kwant, Manager Zorg, DSW

Pieter Degen, Manager Beleid & Innovatie en Zorginhoudelijk & Medisch Advies, Eno

Jan Berkelmans, Clustermanager Zorg, ONVZ

Bas Klein Koerkamp, Manager Distribution, EUCARE Insurance PCC Limited

Wetenschappelijke Advies Raad

Prof. Dr. Bart van den Bemt, Bijzonder Hoogleraar Personalized Pharmaceutical Care, Sint Maartenskliniek

Dr. Marieke Biegstraten, Epidemioloog, Medisch Adviseur Zorginstituut Nederland

Prof. Dr. Carla Hollak, Hoogleraar Erfelijke Metabole Ziekten, Amsterdam UMC

Prof. Dr. Sjoerd Repping, Hoogleraar Zinnige Zorg, Voorzitter ZE&GG

Prof. Dr. Gabe Sonke, Internist-Oncoloog, Bijzonder Hoogleraar Klinische Oncologie, NKI

Dr. Lonneke Timmers, Apotheker, Secretaris WAR en Strategisch Adviseur Zorginstituut Nederland

Prof. Dr. Henk Verheul, Internist-Oncoloog, Erasmus MC

ADVISEURS:

Prof. Dr. Haiko Bloemendal, Internist-Oncoloog, Hoogleraar Netwerken in Oncologie

Zorgverzekeraars