Werkwijze

Wat maakt ons uniek

Bij Stichting Treatmeds is het onze taak om een betekenisvolle impact te creëren in een gebied dat zowel essentieel als complex is: het toegankelijk en betaalbaar maken van dure geneesmiddelen. Wat ons uniek maakt, is onze benadering, onze samenwerkingen, en vooral onze toewijding aan onze missie.

  1. Een pragmatische en resultaatgerichte benadering: In de wereld van de gezondheidszorg kan het pad naar vooruitgang soms kronkelig zijn. Daarom kiezen we voor een pragmatische aanpak, met een duidelijke focus op het bereiken van tastbare resultaten. We zijn niet alleen strategen, maar ook uitvoerders die actie ondernemen om doelmatigheid en kwaliteit van zorg te verbeteren.
  2. Ons netwerk: Geen enkele organisatie kan alleen opereren in het landschap van de gezondheidszorg. We hebben ons gepositioneerd als een verbindende schakel, die nauw samenwerkt met een breed scala aan stakeholders – van zorgverzekeraars en academische ziekenhuizen tot artsen en overheid.
  3. Gedreven door missie: Bij Treatmeds wordt elk project, elke samenwerking en elk initiatief gedreven door onze kernmissie: de toegankelijkheid en betaalbaarheid van dure geneesmiddelen garanderen. We zijn diep toegewijd aan deze missie en zijn vastbesloten om een toekomst te creëren waarin kwalitatieve zorg voor iedereen beschikbaar is.


Het is deze combinatie – een pragmatische aanpak, een breed netwerk en een duidelijke missie – die ons uniek maakt

Belangrijkste selectiecriteria

  • Geneesmiddel is opgenomen in basispakket: verzekerde zorg en (bijna) uit de sluis
  • Voldoende draagvlak in het veld voor het initiatief
  • De gevraagde investering is in principe <  2 mln euro
  • Studie verdient zich tijdens  looptijd van de studie terug
  • Een implementatie van de studie is haalbaar en reëel

Ons proces


• Contact Treatmeds met aanvrager(s) voor kennismaking en inschatting kansrijkheid
• Eerste beoordeling door Treatmeds op basis van selectiecriteria


• Aanleveren Quickscan
• Beoordeling door Interventie Board
• Treatmeds start verkenning


• Opstellen Interventieplan en Businesscase
• Beoordeling door Wetenschappelijke Advies Raad
• Beoordeling door Interventie Board


• Beoordeling door Financiële Raad

Interventie Board

Silvia van der Flier, Medisch Adviseur Intramurale Farmacie, VGZ

Maren Harms, Adviserend Geneeskundige, DSW

Susan Noyon, Adviserend Apotheker, Zilveren Kruis

Fatima-Zahra Zitouny, Farmaceutisch Adviseur DGM, Zorg & Zekerheid

Ilse Boekweg-Nijland, Beleidsadviseur, Eno

Rik van Houwelingen, Zorginkoop MSZ & Dure Geneesmiddelen, ASR

Fleur Scheepers, Zorginkoper Farmacie, CZ

Floris Logman, Adviserend Apotheker, Menzis

Simone Koole, Adviserend Geneeskundige, ONVZ

Financiële Raad

Cas Ceulen, Chief Health Officer, VGZ

Joep de Groot, Voorzitter Raad van Bestuur, CZ

Esther Agterdenbos, Directeur Zorg, Menzis

Dirk Jan Noorland, Manager zorginkoop MSZ, ASR

Susanne Rutten, Divisiemanager Zorg, Zorg & Zekerheid

Peter Langenbach, Directeur Zorginkoop, Zilveren Kruis

Arjan de Kwant, Manager Zorg, DSW

Pieter Degen, Manager Beleid & Innovatie en Zorginhoudelijk & Medisch Advies, Eno

Jan Berkelmans, Clustermanager Zorg, ONVZ

Bas Klein Koerkamp, Manager Distribution, EUCARE Insurance PCC Limited

Wetenschappelijke Advies Raad

Prof. Dr. Bart van den Bemt, Bijzonder Hoogleraar Personalized Pharmaceutical Care, Sint Maartenskliniek

Dr. Marieke Biegstraten, Epidemioloog, Medisch Adviseur Zorginstituut Nederland

Prof. Dr. Carla Hollak, Hoogleraar Erfelijke Metabole Ziekten, Amsterdam UMC

Prof. Dr. Sjoerd Repping, Hoogleraar Zinnige Zorg, Voorzitter ZE&GG

Prof. Dr. Gabe Sonke, Internist-Oncoloog, Bijzonder Hoogleraar Klinische Oncologie, NKI

Dr. Lonneke Timmers, Apotheker, Secretaris WAR en Strategisch Adviseur Zorginstituut Nederland

Prof. Dr. Henk Verheul, Internist-Oncoloog, Erasmus MC

ADVISEURS:

Prof. Dr. Haiko Bloemendal, Internist-Oncoloog, Hoogleraar Netwerken in Oncologie

Zorgverzekeraars