Werkwijze

Wat maakt ons uniek

Bij Stichting Treatmeds is het onze taak om een betekenisvolle impact te creëren in een gebied dat zowel essentieel als complex is: het toegankelijk en betaalbaar maken van dure geneesmiddelen. Wat ons uniek maakt, is onze benadering, onze samenwerkingen, en vooral onze toewijding aan onze missie.

  1. Een pragmatische en resultaatgerichte benadering: In de wereld van de gezondheidszorg kan het pad naar vooruitgang soms kronkelig zijn. Daarom kiezen we voor een pragmatische aanpak, met een duidelijke focus op het bereiken van tastbare resultaten. We zijn niet alleen strategen, maar ook uitvoerders die actie ondernemen om doelmatigheid en kwaliteit van zorg te verbeteren.
  2. Ons netwerk: Geen enkele organisatie kan alleen opereren in het landschap van de gezondheidszorg. We hebben ons gepositioneerd als een verbindende schakel, die nauw samenwerkt met een breed scala aan stakeholders – van zorgverzekeraars en academische ziekenhuizen tot artsen en overheid.
  3. Gedreven door missie: Bij Treatmeds wordt elk project, elke samenwerking en elk initiatief gedreven door onze kernmissie: de toegankelijkheid en betaalbaarheid van dure geneesmiddelen garanderen. We zijn diep toegewijd aan deze missie en zijn vastbesloten om een toekomst te creëren waarin kwalitatieve zorg voor iedereen beschikbaar is.


Het is deze combinatie – een pragmatische aanpak, een breed netwerk en een duidelijke missie – die ons uniek maakt

Belangrijkste selectiecriteria

  • Geneesmiddel is opgenomen in basispakket: verzekerde zorg en (bijna) uit de sluis
  • Voldoende draagvlak in het veld voor het initiatief
  • De gevraagde investering is in principe <  2 mln euro
  • Studie verdient zich tijdens  looptijd van de studie terug
  • Een implementatie van de studie is haalbaar en reëel

Ons proces


• Contact Treatmeds met aanvrager(s) voor kennismaking en inschatting kansrijkheid
• Eerste beoordeling door Treatmeds op basis van selectiecriteria


• Aanleveren Quickscan
• Beoordeling door Interventie Board
• Treatmeds start verkenning


• Opstellen Interventieplan en Businesscase
• Beoordeling door Wetenschappelijke Advies Raad
• Beoordeling door Interventie Board


• Beoordeling door Financiële Raad