Actueel Nieuws

Start APA/ENZA short studie

Voordat nieuwe indicaties voor kankermedicijnen in Europa worden goedgekeurd, moeten uitgebreide klinische proeven worden gedaan. Na goedkeuring blijft men echter zowel in de praktijk als in studies leren over de optimale duur van behandeling met deze medicijnen om patiënten niet alleen effectief, maar ook doelmatig te behandelen. Deze studies worden ‘optimalisatiestudies’ (ook wel ‘doelmatigheidsstudies’) genoemd. Nederland is op dit gebied een voorloper met het Treadmeds-programma waarin tien zorgverzekeraars gezamenlijk dit soort optimalisatiestudies financieren. Deze studies zijn niet alleen zelf financierend, maar genereren ook extra besparingen voor het zorgstelsel. Stichting DUOS, de Nederlandse studiegroep op het gebied van uro-oncologie, werkt samen met Treadmeds aan deze studies. Zo werd in 2022 gestart met de AVE-Short studie waarin de optimale duur van Avelumab -immunotherapie bij blaaskanker wordt onderzocht.

 

In januari 2024 is gestart met de APA/ENZA Short.  Hoofdonderzoeker prof. dr. Ronald de Wit: ‘ In de registratiestudies met hormoontherapie plus apalutamide of enzalutamide bij mannen met bij diagnose beperkt ( laag-volume) uitgezaaide prostaatkanker is de behandeling met apalutamide of enzalutamide voortgezet tot aan ziekteprogressie. Dat is gemiddeld 4 jaar met alle zorglast en bijwerkingen en uiteraard kosten van dure medicijnen van dien. Deze studie onderzoekt of 12 maanden behandeling bij laag volume castratie sensitieve prostaatkanker met eventuele herstart bij nieuwe PSA toename net zo effectief is als doorgaan tot aan progressie. Daarmee kan een langdurige behandeling wellicht worden bekort en daarmee ook de bijwerkingen. Aan deze studie zullen naar verwachting 28-30 centra en 400 patiënten meedoen. De patiënten worden middels loting verdeeld in de (short) groep die na 12 maanden stopt met de APAlutamide of ENZAlutamide en de groep die zoals nu volgens de registratie-indicatie doorgaat tot ziekteprogressie.


https://stichtingduos.nl/start-apa-enza-short-studie/

 

 

Interventie Board

Silvia van der Flier, Medisch Adviseur Intramurale Farmacie, VGZ

Maren Harms, Adviserend Geneeskundige, DSW

Carelle Reparon, Medisch advisereur intramurale farmacie, Zilveren Kruis

Fatima-Zahra Zitouny, Farmaceutisch Adviseur DGM, Zorg & Zekerheid

Rik van Houwelingen, Zorginkoop MSZ & Dure Geneesmiddelen, ASR

Fleur Scheepers, Zorginkoper Farmacie, CZ

Floris Logman, Adviserend Apotheker, Menzis

Nadine van Merode, Adviserend Geneeskundige, ONVZ

Financiële Raad

Cas Ceulen, Chief Health Officer, VGZ

Joep de Groot, Voorzitter Raad van Bestuur, CZ

Koen Jansen, Directeur Zorg, Menzis

Dirk Jan Noorland, Manager zorginkoop MSZ, ASR

Susanne Rutten, Divisiemanager Zorg, Zorg & Zekerheid

Peter Langenbach, Directeur Zorginkoop, Zilveren Kruis

Arjan de Kwant, Manager Zorg, DSW

Jan Berkelmans, Clustermanager Zorg, ONVZ

 

Wetenschappelijke Advies Raad

Prof. Dr. Bart van den Bemt, Bijzonder Hoogleraar Personalized Pharmaceutical Care, Sint Maartenskliniek

Dr. Marieke Biegstraten, Epidemioloog, Medisch Adviseur Zorginstituut Nederland

Prof. Dr. Carla Hollak, Hoogleraar Erfelijke Metabole Ziekten, Amsterdam UMC

Prof. Dr. Sjoerd Repping, Hoogleraar Zinnige Zorg, Voorzitter ZE&GG

Prof. Dr. Gabe Sonke, Internist-Oncoloog, Bijzonder Hoogleraar Klinische Oncologie, NKI

Dr. Lonneke Timmers, Apotheker, Secretaris WAR en Strategisch Adviseur Zorginstituut Nederland

Prof. Dr. Henk Verheul, Internist-Oncoloog, Erasmus MC

ADVISEURS:

Prof. Dr. Haiko Bloemendal, Internist-Oncoloog, Hoogleraar Netwerken in Oncologie

Zorgverzekeraars