Lopende projecten

APA/ENZA short

De studie onderzoekt of 12 maanden behandeling bij laag volume castratie sensitieve prostaatkanker met eventuele herstart bij nieuwe PSA toename net zo effectief is als doorgaan tot aan progressie. Daarmee kan een langdurige behandeling wellicht worden bekort en daarmee ook de bijwerkingen. Daarnaast is er ook een mogelijkheid dat met stoppen en herstarten de uiteindelijke periode tot CRPC en Apa/Enza resistentie kan worden verlengd.

Aan deze studie zullen naar verwachting 30 centra meedoen. Tien starten vandaag, op zeer korte termijn gevolgd door de overige 10 en op iets langere termijn de laatste 10. In totaal worden 400 patiënten middels loting verdeeld in de (short) groep die na 12 maanden stopt met de enzalutamide of apalutamide. De enzalutamide en apalutamide zijn gelijkwaardig aan elkaar. De keuze wordt doorgaans bepaald door het lokale ziekenhuis. De andere groep gaat door tot ziekteprogressie. Het moment van loting tussen kort en lang vindt plaats na 12 maanden behandeling om zo gelijk mogelijke groepen ten tijde van de verdeling te maken.

the Fabulous study

Multipel myeloom (MM) is een kwaadaardige beenmergziekte die met name op oudere leeftijd voorkomt; de mediane leeftijd is 70 jaar. De standaardbehandeling voor oudere mensen met MM, die niet in aanmerking komen voor een stamceltransplantatie, bestaat uit een combinatie van verschillende medicijnen: daratumumab-lenalidomide-dexamethason (Dara-Rd). Deze behandeling leidt tot het langdurig terugdringen van de ziekte, gemiddeld meer dan 5 jaar.1 Momenteel wordt deze behandeling gegeven tot aan terugkeer of het weer toenemen van de ziekte. Het onderzoek heeft het doel antwoord te geven op de vraag of de voordelen van een tijdelijke onderbreking van de behandeling opwegen tegen de nadelen. Hiertoe wordt bij de helft van de patiënten na 12 maanden de behandeling met Dara-Rd voortgezet (arm A continue therapie) en bij de andere helft van de patiënten de therapie gestaakt. Bij de geringste tekenen van ziekteactiviteit, wordt de therapie weer hervat (arm B therapie-vrij interval). We vergelijken vervolgens a) hoe lang de ziekte onderdrukt wordt, b) hoeveel mensen overlijden en c) hoe vaak de bijwerkingen van dien aard zijn dat de patiënten hun therapie zelfs moeten staken tussen de beide armen. Daarnaast wordt ook de kwaliteit van leven onderzocht bij alle patiënten. Verder zullen we berekenen hoeveel geld er bespaard kan worden door het tijdelijk staken van de therapie

SuperNext

In de NEXT-MS studie wordt een gepersonaliseerde behandeling met natalizumab bij MS onderzocht. Hierbij wordt de tijd tussen de behandelingen aangepast op basis van bloedwaarden (natalizumab concentraties) bij de individuele deelnemers. Uit een eerdere studie (NOVA studie) blijkt dat overstappen naar een zes weken interval net zo effectief is als de standaard behandeling van elke vier weken in het verminderen van de MS-ziekteactiviteit. In de volgende fase van de SuperNext-MS studie wordt onderzocht of het interval tussen de infusen verder verlengd kan worden.

Noisy Rebels

De studie NOISY REBELS die in de loop van 2023 start, vergelijkt rechtstreeks de middelen ocrelizumab en rituximab. De studie wordt gecoördineerd door neuroloog Bob van Oosten van het MS Centrum Amsterdam, maar het initiatief komt vanuit de MS-werkgroep van de NVN. De patiënten doen twee jaar mee met de studie en komen uit verschillende ziekenhuizen in Nederland.

BLOOMS

Ocrelizumab is een effectieve therapie voor relapsing remitting MS. In een nieuw onderzoek van de neurologen Zoé van Kempen en Joep Killestein van het MS Centrum Amsterdam wordt onderzocht of er een persoonlijke behandelschema mogelijk is. De studie wordt mogelijk gemaakt door subsidie van ZonMw in het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen en ontvangt financiële steun van Stichting Treatmeds.

Ave-short

Onderzoek naar een kortere onderhoudsbehandeling met avelumab bij patiënten met gevorderde of uitgezaaide blaaskanker.

DEDICATION

Onderzoek naar de behandeling van patiënten met niet-kleincellige longkanker met het immunotherapiemiddel pembrolizumab.
In deze studie wordt onderzocht of de behandeling van niet-kleincellige longkanker met pembrolizumab betaalbaarder en misschien ook meer op de persoon afgestemd kan worden ingezet.

Interventie Board

Silvia van der Flier, Medisch Adviseur Intramurale Farmacie, VGZ

Maren Harms, Adviserend Geneeskundige, DSW

Susan Noyon, Adviserend Apotheker, Zilveren Kruis

Fatima-Zahra Zitouny, Farmaceutisch Adviseur DGM, Zorg & Zekerheid

Ilse Boekweg-Nijland, Beleidsadviseur, Eno

Rik van Houwelingen, Zorginkoop MSZ & Dure Geneesmiddelen, ASR

Fleur Scheepers, Zorginkoper Farmacie, CZ

Floris Logman, Adviserend Apotheker, Menzis

Simone Koole, Adviserend Geneeskundige, ONVZ

Financiële Raad

Cas Ceulen, Chief Health Officer, VGZ

Joep de Groot, Voorzitter Raad van Bestuur, CZ

Esther Agterdenbos, Directeur Zorg, Menzis

Dirk Jan Noorland, Manager zorginkoop MSZ, ASR

Susanne Rutten, Divisiemanager Zorg, Zorg & Zekerheid

Peter Langenbach, Directeur Zorginkoop, Zilveren Kruis

Arjan de Kwant, Manager Zorg, DSW

Pieter Degen, Manager Beleid & Innovatie en Zorginhoudelijk & Medisch Advies, Eno

Jan Berkelmans, Clustermanager Zorg, ONVZ

Bas Klein Koerkamp, Manager Distribution, EUCARE Insurance PCC Limited

Wetenschappelijke Advies Raad

Prof. Dr. Bart van den Bemt, Bijzonder Hoogleraar Personalized Pharmaceutical Care, Sint Maartenskliniek

Dr. Marieke Biegstraten, Epidemioloog, Medisch Adviseur Zorginstituut Nederland

Prof. Dr. Carla Hollak, Hoogleraar Erfelijke Metabole Ziekten, Amsterdam UMC

Prof. Dr. Sjoerd Repping, Hoogleraar Zinnige Zorg, Voorzitter ZE&GG

Prof. Dr. Gabe Sonke, Internist-Oncoloog, Bijzonder Hoogleraar Klinische Oncologie, NKI

Dr. Lonneke Timmers, Apotheker, Secretaris WAR en Strategisch Adviseur Zorginstituut Nederland

Prof. Dr. Henk Verheul, Internist-Oncoloog, Erasmus MC

ADVISEURS:

Prof. Dr. Haiko Bloemendal, Internist-Oncoloog, Hoogleraar Netwerken in Oncologie

Zorgverzekeraars