Lopende projecten

the Fabulous study

Multipel myeloom (MM) is een kwaadaardige beenmergziekte die met name op oudere leeftijd voorkomt; de mediane leeftijd is 70 jaar. De standaardbehandeling voor oudere mensen met MM, die niet in aanmerking komen voor een stamceltransplantatie, bestaat uit een combinatie van verschillende medicijnen: daratumumab-lenalidomide-dexamethason (Dara-Rd). Deze behandeling leidt tot het langdurig terugdringen van de ziekte, gemiddeld meer dan 5 jaar.1 Momenteel wordt deze behandeling gegeven tot aan terugkeer of het weer toenemen van de ziekte. Het onderzoek heeft het doel antwoord te geven op de vraag of de voordelen van een tijdelijke onderbreking van de behandeling opwegen tegen de nadelen. Hiertoe wordt bij de helft van de patiënten na 12 maanden de behandeling met Dara-Rd voortgezet (arm A continue therapie) en bij de andere helft van de patiënten de therapie gestaakt. Bij de geringste tekenen van ziekteactiviteit, wordt de therapie weer hervat (arm B therapie-vrij interval). We vergelijken vervolgens a) hoe lang de ziekte onderdrukt wordt, b) hoeveel mensen overlijden en c) hoe vaak de bijwerkingen van dien aard zijn dat de patiënten hun therapie zelfs moeten staken tussen de beide armen. Daarnaast wordt ook de kwaliteit van leven onderzocht bij alle patiënten. Verder zullen we berekenen hoeveel geld er bespaard kan worden door het tijdelijk staken van de therapie

SuperNext

In de NEXT-MS studie wordt een gepersonaliseerde behandeling met natalizumab bij MS onderzocht. Hierbij wordt de tijd tussen de behandelingen aangepast op basis van bloedwaarden (natalizumab concentraties) bij de individuele deelnemers. Uit een eerdere studie (NOVA studie) blijkt dat overstappen naar een zes weken interval net zo effectief is als de standaard behandeling van elke vier weken in het verminderen van de MS-ziekteactiviteit. In de volgende fase van de SuperNext-MS studie wordt onderzocht of het interval tussen de infusen verder verlengd kan worden.

Noisy Rebels

De studie NOISY REBELS die in de loop van 2023 start, vergelijkt rechtstreeks de middelen ocrelizumab en rituximab. De studie wordt gecoördineerd door neuroloog Bob van Oosten van het MS Centrum Amsterdam, maar het initiatief komt vanuit de MS-werkgroep van de NVN. De patiënten doen twee jaar mee met de studie en komen uit verschillende ziekenhuizen in Nederland.

BLOOMS

Ocrelizumab is een effectieve therapie voor relapsing remitting MS. In een nieuw onderzoek van de neurologen Zoé van Kempen en Joep Killestein van het MS Centrum Amsterdam wordt onderzocht of er een persoonlijke behandelschema mogelijk is. De studie wordt mogelijk gemaakt door subsidie van ZonMw in het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen en ontvangt financiële steun van Stichting Treatmeds.

Ave-short

Onderzoek naar een kortere onderhoudsbehandeling met avelumab bij patiënten met gevorderde of uitgezaaide blaaskanker.

DEDICATION

Onderzoek naar de behandeling van patiënten met niet-kleincellige longkanker met het immunotherapiemiddel pembrolizumab.
In deze studie wordt onderzocht of de behandeling van niet-kleincellige longkanker met pembrolizumab betaalbaarder en misschien ook meer op de persoon afgestemd kan worden ingezet.