Wat we doen

Treatmeds: Regiebureau dure geneesmiddelen

In 2019 legden we het fundament voor wat nu Stichting Treatmeds is. Onze initiële focus op doelmatigheidsinitiatieven met een pragmatische aanpak heeft de weg vrijgemaakt voor een unieke benadering van gezondheidszorgverbetering. Deze aanpak leidde tot de oprichting van Treatmeds, met als kernmissie het efficiënt sturen en begeleiden van initiatieven rondom dure geneesmiddelen.

Met de loop der jaren hebben we ons gepositioneerd als een schakel in een uitgebreid netwerk van gezondheidszorgpartners. We werken nauw samen met zorgverzekeraars, academische ziekenhuizen, behandelend artsen, (ziekenhuis)apothekers en overheid. Deze samenwerking en ons pragmatisch proces zijn essentieel voor de succesvolle uitvoering van onze initiatieven. Wij worden daarbij ondersteund door onze Wetenschappelijke Adviesraad, Interventieboard en Financiële raad.

Met de steun van de Nederlandse Zorgverzekeraars en onze overige partners, blijven we ons inzetten voor de ontwikkeling van doeltreffende initiatieven. Ons gezamenlijke doel is een toekomst waarin kwalitatieve zorg toegankelijk en betaalbaar blijft voor iedereen.

 

Partners

Financiële Raad
Zorgverzekeraars

Wetenschappelijke Advies Raad

Interventie Board

Doelstellingen Treatmeds

Toegankelijkheid van dure medicijnen garanderen
Bij Treatmeds streven we ernaar om te zorgen voor een continue beschikbaarheid en betaalbaarheid van essentiële geneesmiddelen, ongeacht de kosten. We zijn van mening dat alle patiënten toegang moeten hebben tot de geneesmiddelen die zij nodig hebben. Onze inspanningen zijn gericht op het vinden van innovatieve oplossingen om de toegang tot deze medicijnen te waarborgen.

Gepersonaliseerde zorg bevorderen
We geloven in de kracht van gepersonaliseerde zorg, waarbij behandelingen zijn afgestemd op de individuele behoeften en omstandigheden van elke patiënt. Onze aanpak is gericht op het bevorderen van innovatieve, op de persoon afgestemde zorgtrajecten die de gezondheidsuitkomsten verbeteren en tegelijkertijd bijdragen aan de efficiëntie van de gezondheidszorg.

Betrouwbare samenwerkingen opbouwen
Wij streven ernaar om sterke en betrouwbare partnerschappen op te bouwen tussen diverse belanghebbenden in de gezondheidszorg, waaronder zorginstellingen, zorgverzekeraars en ziekenhuizen. Deze samenwerkingsverbanden zijn cruciaal voor het bereiken van onze doelen en zorgen voor een breder draagvlak voor onze initiatieven. Ze stellen ons in staat om samen te werken aan de verbetering van de gezondheidszorg en de toegankelijkheid van dure medicijnen

Aandachtsgebieden

Doelmatigheidsstudies

Studies gericht op volumereductie met behoud van effectiviteit en mogelijk minder belasting en toxiciteit door minder intensieve behandelingen

We denken daarbij onder andere aan gepersonaliseerd doseren, tapering, boosting, dosis intervalverlenging, onderhoudshandeling met kortere duur

Biomarkers

Biomarker geleide dosering die kan leiden tot volumereductie door gepersonaliseerde behandelingen

Predictieve biomarkers die de effectiviteit van een therapie kunnen voorspellen

Low cost alternative


Magistrale bereiding: Ondersteuning van ziekenhuizen en apotheken bij de eigen bereidingen van dure geneesmiddelen

Ondersteuning bij onderzoek naar de inzet van een kostenefficiënter alternatief