Wat we doen

Treatmeds: Regiebureau dure geneesmiddelen

In 2019 legden we het fundament voor wat nu Stichting Treatmeds is. Onze initiële focus op doelmatigheidsinitiatieven met een pragmatische aanpak heeft de weg vrijgemaakt voor een unieke benadering van gezondheidszorgverbetering. Deze aanpak leidde tot de oprichting van Treatmeds, met als kernmissie het efficiënt sturen en begeleiden van initiatieven rondom dure geneesmiddelen.

Met de loop der jaren hebben we ons gepositioneerd als een schakel in een uitgebreid netwerk van gezondheidszorgpartners. We werken nauw samen met zorgverzekeraars, academische ziekenhuizen, behandelend artsen, (ziekenhuis)apothekers en overheid. Deze samenwerking en ons pragmatisch proces zijn essentieel voor de succesvolle uitvoering van onze initiatieven. Wij worden daarbij ondersteund door onze Wetenschappelijke Adviesraad, Interventieboard en Financiële raad.

Met de steun van de Nederlandse Zorgverzekeraars en onze overige partners, blijven we ons inzetten voor de ontwikkeling van doeltreffende initiatieven. Ons gezamenlijke doel is een toekomst waarin kwalitatieve zorg toegankelijk en betaalbaar blijft voor iedereen.

 

Partners

Financiële Raad
Zorgverzekeraars

Wetenschappelijke Advies Raad

Interventie Board

Doelstellingen Treatmeds

Toegankelijkheid van dure medicijnen garanderen
Bij Treatmeds streven we ernaar om te zorgen voor een continue beschikbaarheid en betaalbaarheid van essentiële geneesmiddelen, ongeacht de kosten. We zijn van mening dat alle patiënten toegang moeten hebben tot de geneesmiddelen die zij nodig hebben. Onze inspanningen zijn gericht op het vinden van innovatieve oplossingen om de toegang tot deze medicijnen te waarborgen.

Gepersonaliseerde zorg bevorderen
We geloven in de kracht van gepersonaliseerde zorg, waarbij behandelingen zijn afgestemd op de individuele behoeften en omstandigheden van elke patiënt. Onze aanpak is gericht op het bevorderen van innovatieve, op de persoon afgestemde zorgtrajecten die de gezondheidsuitkomsten verbeteren en tegelijkertijd bijdragen aan de efficiëntie van de gezondheidszorg.

Betrouwbare samenwerkingen opbouwen
Wij streven ernaar om sterke en betrouwbare partnerschappen op te bouwen tussen diverse belanghebbenden in de gezondheidszorg, waaronder zorginstellingen, zorgverzekeraars en ziekenhuizen. Deze samenwerkingsverbanden zijn cruciaal voor het bereiken van onze doelen en zorgen voor een breder draagvlak voor onze initiatieven. Ze stellen ons in staat om samen te werken aan de verbetering van de gezondheidszorg en de toegankelijkheid van dure medicijnen

Aandachtsgebieden

Doelmatigheidsstudies

Studies gericht op volumereductie met behoud van effectiviteit en mogelijk minder belasting en toxiciteit door minder intensieve behandelingen

We denken daarbij onder andere aan gepersonaliseerd doseren, tapering, boosting, dosis intervalverlenging, onderhoudshandeling met kortere duur

Biomarkers

Biomarker geleide dosering die kan leiden tot volumereductie door gepersonaliseerde behandelingen

Predictieve biomarkers die de effectiviteit van een therapie kunnen voorspellen

Low cost alternative


Magistrale bereiding: Ondersteuning van ziekenhuizen en apotheken bij de eigen bereidingen van dure geneesmiddelen

Ondersteuning bij onderzoek naar de inzet van een kostenefficiënter alternatief

Partners

Financiële Raad

Cas Ceulen, Chief Health Officer, VGZ

Joep de Groot, Voorzitter Raad van Bestuur, CZ

Esther Agterdenbos, Directeur Zorg, Menzis

Dirk Jan Noorland, Manager zorginkoop MSZ, ASR

Susanne Rutten, Divisiemanager Zorg, Zorg & Zekerheid

Peter Langenbach, Directeur Zorginkoop, Zilveren Kruis

Arjan de Kwant, Manager Zorg, DSW

Pieter Degen, Manager Beleid & Innovatie en Zorginhoudelijk & Medisch Advies, Eno

Jan Berkelmans, Clustermanager Zorg, ONVZ

Bas Klein Koerkamp, Manager Distribution, EUCARE Insurance PCC Limited

Zorgverzekeraars

Wetenschappelijke Advies Raad

Prof. Dr. Bart van den Bemt, Bijzonder Hoogleraar Personalized Pharmaceutical Care, Sint Maartenskliniek

Dr. Marieke Biegstraten, Epidemioloog, Medisch Adviseur Zorginstituut Nederland

Prof. Dr. Carla Hollak, Hoogleraar Erfelijke Metabole Ziekten, Amsterdam UMC

Prof. Dr. Sjoerd Repping, Hoogleraar Zinnige Zorg, Voorzitter ZE&GG

Prof. Dr. Gabe Sonke, Internist-Oncoloog, Bijzonder Hoogleraar Klinische Oncologie, NKI

Dr. Lonneke Timmers, Apotheker, Secretaris WAR en Strategisch Adviseur Zorginstituut Nederland

Prof. Dr. Henk Verheul, Internist-Oncoloog, Erasmus MC

ADVISEURS:

Prof. Dr. Haiko Bloemendal, Internist-Oncoloog, Hoogleraar Netwerken in Oncologie

Interventie Board

Silvia van der Flier, Medisch Adviseur Intramurale Farmacie, VGZ

Maren Harms, Adviserend Geneeskundige, DSW

Susan Noyon, Adviserend Apotheker, Zilveren Kruis

Fatima-Zahra Zitouny, Farmaceutisch Adviseur DGM, Zorg & Zekerheid

Ilse Boekweg-Nijland, Beleidsadviseur, Eno

Rik van Houwelingen, Zorginkoop MSZ & Dure Geneesmiddelen, ASR

Fleur Scheepers, Zorginkoper Farmacie, CZ

Floris Logman, Adviserend Apotheker, Menzis

Simone Koole, Adviserend Geneeskundige, ONVZ